Monday, May 12, 2014

Perubahan

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar Ra'd: 11)

No comments:

Post a Comment